PROJEKTY NA ŻĄDANIE

Bogate doświadczenie wyniesione z wdrażnia różnego typu systemów informatycznych zaowocowało rozwinięciem w ramach A100 działu programowania. Wykorzystując wiedzę na temat działania baz danych (DB2, Oracle, Paradox, MySQL, Centura, PostgreSQL) oraz nowoczesne języki programowania (PHP, Java, C++, RPG 400, RPG IV, CL, Delphi, programowanie na platformę Lotus Domino) wyspecjalizowaliśmy się w opracowaniu programów bazo-danowych typu klient-serwer z definiowanym dostępem do danych poprzez sieć Internet lub Intranet. Do większych naszych autorskich rozwiązań możemy zaliczyć:

  • A100 Umowy-Zlecenia - program umożliwiajacy - na podstawie przydzielonego budżetu - uzgadnianie i podpisywanie umów poprzez Internet na terenie całego kraju w ramach różnorodnych akcji promocyjnych, reklamowych itp. Pozwala on kontrolować wydatki oraz wykonywać różnorodne analizy finansowe. 

  • Księga Akcja - program do obsługi akcjonariatu TZMO. Umożliwia prowadzenie ilościowego i wartościowego spisu akcji, wycenia akcje, nalicza dywidendę, prowadzi analizy danych w różnych przekrojach. 

  • Seniomat - program optymalizujący gospodarkę materiałami inkontnynentnymi w domach opieki społecznej. Pozwala zredukować koszty wydawane na w/w materiały, bieżąco raportować stany, generować zamówienia do dostawców, katalogować produkty, prowadzić profesjonalne instrukcje dla personelu.

  • Aster - kompleksowe oprogramowanie obsługujące linie sterylizujące materiały medyczne.

  • Serwis - kompletny system pozwalający na bieżącą obsługę serwisu informatycznego łącznie z rozbudowanym systemem analitycznym.

Wszystkie zapytania dotyczące powyższego tematu przyjmujemy e-mailem lub telefonicznie.

 
O NAS
Kontakt
A100
KONTAKT
O NAS