TELEFONIA IP

We współczesnym świecie rozwój działalności gospodarczej każdej dużej firmy wymaga stworzenia rozległej sieci oddziałów, biur handlowych i dystrybucji. Sprawne zarządzanie takim rozległym organizmem możliwe jest tylko w przypadku stworzenia szybkiego systemu wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi lokacjami. Należy mieć tu na myśli komunikowanie się zarówno drogą elektroniczną jak i głosową. Telefonia IP wykorzystując dostępne łącza komputerowe zapewnia realizację komunikacji głosowej poprzez sieci przesyłu danych. Korzyści płynące z implementacji tej usługi to:

  • Zmniejszenie kosztów związanych z tradycyjną telefonią: brak tradycyjnych central telefonicznych, brak dodatkowej infrastruktury telefonicznej (kable, telefony).
  • Zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem personelu telefonicznego.
  • Zminimalizowane koszty podłączenia nowych i przenoszenia dotychczasowych numerów.
  • Zminimalizowane koszty rozmów wewnętrznych

Największe korzyści z wdrożenia telefonii IP odnoszą firmy wielooddziałowe połączone stałymi liniami transmisji danych. Do ustanowienia połączeń wystarczy dotychczasowa infrastruktura oraz wymiana aparatów telefonicznych. Integracja z siecą danych jest na tyle duża że nie jest wymagane montowanie dodatkowych gniazdek obok istniejących dotychczasowo przyłączy. Jedno gniazdko obsługuje zarówno ruch danych jak i przesył głosu. Proces ten odbywa się bez wpływu na przepustowość połączenia. Po włączeniu telefonów w sieć pracownicy praktycznie nie generują dodatkowych kosztów połączeń rozmawiając ze sobą w obrębie zarówno sieci LAN jak i WAN. Szczególne oszczędności widoczne są w przypadku posiadania przez firmę oddziałów w innych krajach. Drastycznie redukowane są wtedy koszty połączeń międzynarodowych. Ponadto należy stwierdzić że proces wdrożenia rozwiązania jest bardzo krótki oraz nie angażujący dużej ilości pracowników po stronie klienta. Konfiguracja serwera i wszystkich telefonów (przypisanie im numerów) może odbywać się lokalnie w centrali firmy. Następnie wystarczy aparaty wysłać do biura terenowego i podłączyć do sieci komputerowej. Wszystko zaczyna działać automatycznie!

A100 posiada w swojej ofercie usługę instalacji telefonii IP. W skład pakietu wdrożeniowego wchodzi:

  • Analiza sieci klienta pod kątem włączenia do niej ruchu telefonii IP.
  • Wykonanie projektu instalacyjnego.
  • Wyposażenie sieci w niezbędne urządzenia.
  • Instalację, konfigurację i testy połączeń w ramach sieci klienta.
  • Wyposażenie użytkowników w aparaty telefonii IP.
  • Obsługa powdrożeniowa rozwiąznia.

Wszystkie zapytania dotyczące powyższego tematu przyjmujemy e-mailem lub telefonicznie.

O NAS
Kontakt
A100
KONTAKT
O NAS