BEZPIECZENSTWO DANYCH

Współczesna firma nie może istnieć bez zdrowego szkieletu informatycznego. Bezpieczeństwo posiadanych danych jest dla każdej firmy sprawą kluczową. Dostrzegając rangę tego problemu A100 wprowadziła w zakres swoich działań usługi wspierające zabezpieczanie danych oraz metody kontroli dostępu do nich. Nasze usługi skupiają się w ramach następujących zakresów:

Konsulting w zakresie bezpieczeństwa danych

 • Konsultacje z zakresu bezpieczeństwa przechowywania danych - analiza stanu systemu informatycznego.
 • Wprowadzenie kompleksowego systemu bezpieczeństwa chroniącego informacje od momentu jej powstawania poprzez proces przesyłania po jej magazynowanie. Analizujemy stan bieżący, doradzamy co zrobić aby poprawić bezpieczeństwo, implementujemy poszczególne rozwiązania.

Niezawodność urządzeń i oprogramowania

 • Wykonujemy zabezpieczenia danych w postaci backupów. Opracowujemy strategie, czuwamy nad poprawnością składowanych danych oraz jesteśmy w stanie odtworzyć je po awarii systemu.
 • Wdrażamy systemy wspomagające zarządzanie infrastrukturą komputerową i oprogramowaniem.
 • Zabezpieczamy poprzez stały monitoring aktualność instalowanych na komputerach poprawek i Service Pack-ów. Instalujemy systemy obsługujące automatyczną instalację uaktualnień. Więcej przeczytaj tutaj.

Ochrona antywirusowa

 • Analizujemy strukturę sieci klienta pod kątem podatności na ataki wirusów.
 • Oszacowujemy podatności sieci i jej poszczególnych składników na atak wirusów.
 • Proponujemy metody ochrony adekwatne do stopnia zagrożenia.
 • Opracowujemy rozwiązania ochrony antywirusowej pod konkretne potrzeby klienta.
 • Dostarczamy, uruchamiamy, testujemy każde oprogramowanie antywirusowe (Symantec, McAffee, Sophos, KasperskyTrendMicro, MKS_Vir itp.)
 • Administrujemy zdalnie aktualnością szczepionek antywirusowych.
 • Szkolimy personel z ogólnych zasad ochrony antywirusowej oraz szczegółowo z zasad ochrony funkcjonujących w ramach wybranego rozwiązania.

Ochrona przed zdarzeniami losowymi

 • Wykonujemy instalacje ochronne serwerowni, pojedynczych serwerów i komputerów chroniące sprzęt przed przepięciami, skokami napięcia w sieci zasiającej i brakiem zasilania.
 • Doradzamy w jaki sposób wykluczyć lub zminimalizować straty związane z wydarzeniami losowymi typu pożar, powódź, wybuch itp. w odniesieniu do sieci komputerowej, serwerów, grup komputerów i pojedynczych stacji roboczych.

Ochrona fizyczna

 • Doradzamy przy projektowaniu serwerowni i ośrodków obliczeniowych.
 • Dostarczamy sejfy do przechowywania nośników z danymi jak i inne niezbędne środki biernej ochrony danych.

Zdalna praca w Internecie i sieci lokalnej

 • Projektujemy oraz wykonujemy na życzenie klienta systemy Fire-Wall chroniące zasoby wewnętrzne firmy przed atakami z Internetu.
 • Instalujemy bezpieczny dostęp do sieci lokalnej firmy z dowolnego miejsca przez dowolne medium przesyłowe z wykorzystaniem kanałów VPN.
 • Konfigurujemy dedykowane połączenia pomiędzy sieciami i poszczególnymi komputerami z wykorzystaniem protokołów zabezpieczeń IPSec, algorytmów integralności MD5 lub SHA oraz szyfrowania DES, 3DES, 40bitDES.

Zabezpieczenia pojedynczych stacji roboczych

 • Implementujemy rozwiązania oparte na szyfrowaniu danych chroniące informacje zapisywane na dyskach.
 • Zabezpieczamy dostęp do komputera kartami chipowymi działającymi na zasadzie klucza z uwiarygodnieniem.  
 • Instalujemy i konfigurujemy programy typu Personal Fire-Wall chroniące wybrane komputery przed atakami intruzów.

Wszystkie zapytania dotyczące powyższego tematu przyjmujemy e-mailem lub telefonicznie.

 
O NAS
Kontakt
A100
KONTAKT
O NAS